ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบสันโป่ง  โทร. 053-299169  : แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสันโป่ง

นายทิพย์ภาเวชช์ ณ เชียงใหม่

ปลัดเทศบาลตำบลสันโป่ง
โทร. 061-2708786

นายวัชระ  เสริฐสมใจ

รองปลัดเทศบาลตำบลสันโป่ง
โทร. 089-8380655

 

ว่าที่ ร.ต.หญิง ฐิติยาพรรณ ต้นคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร. 097-9200866

นางชนันท์ธิดา วัฒนบุญญารัศมิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 088-8251330

นางสาวศศิวิมล คำลือ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร. 089-2045651

นายอุดร มั่นใจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 089-9989858

 

นางภัสร์จิราภา กองเงิน

 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

โทร. 080-3242235

นางสาวสุภาพร ขันธปราบ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทร. 085-6268974

นางพัณณ์ชิตา ตามา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

โทร. 089-7579616

นายณัฐพล ตาคำแสง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

โทร. 089-5546682


 แชร์หน้านี้
Copyright © 2022 เทศบาลตำบลสันโป่ง All rights reserved