เลือกประเภทที่แสดง
วันที่ประกาศ ประเภท รายการ
25 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
18 มี.ค. 2565 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ล็อกเกอร์เหล็กแบบ 6 ช่อง) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
15 มี.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..