ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบสันโป่ง  โทร. 053-299169  : แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<


โครงการส่งเสริม สร้างสรรค์ พัฒนาภูมิปัญญาและศักยภาพทุกช่วงวัยในตำบลสันโป่ง ประจำปี 2565

11-5-2565    [ 17 ]

วันที่ 27 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลสันโป่ง โดยนาย สมเดช เอสันเทียะ นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง มอบหมายให้ นายจันทร์แก้ว ชาปิน รองนายกเทศมนตรีร่วมเปิดโครงการส่งเสริม สร้างสรรค์ พัฒนาภูมิปัญญาและศักยภาพทุกช่วงวัยในตำบลสันโป่ง ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ บำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีคณะครูนำนักเรียนโรงเรียนป่าติ้ว และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันโป่ง มาร่วมกิจกรรมการทำตุง การทำบายศรี การทำสวยดอก การทำช่อใบเตย การทำขนมไทย ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเปี่ยมสุข

คลิ้กที่รูปเพื่อดู full sizeแชร์ข่าวนี้

เทศบาลตำบลสันโป่ง


saraban_05500704@dla.go.th
200 หมู่ 3 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทร 053-299169     โทรสาร 053-299169

Copyright © 2022 เทศบาลตำบลสันโป่ง All rights reserved