ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบสันโป่ง  โทร. 053-299169  : แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<


ลงพื้นที่ให้ความรู้คัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อการบริหารจัดการขยะในตำบลสันโป่ง

25-4-2565    [ 14 ]

เทศบาลตำบลสันโป่ง โดย นาย สมเดช เอสันเทียะ นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนบ้านหนองอาบช้าง หมู่ 1 และบ้านดง หมู่ 5 ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ให้ความรู้ จาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นอย่างดีและพร้อมร่วมมือคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อการบริหารจัดการขยะในตำบลสันโป่งให้ดีขึ้นต่อไป

คลิ้กที่รูปเพื่อดู full size

แชร์ข่าวนี้

เทศบาลตำบลสันโป่ง


saraban_05500704@dla.go.th
200 หมู่ 3 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทร 053-299169     โทรสาร 053-299169

Copyright © 2022 เทศบาลตำบลสันโป่ง All rights reserved