ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบสันโป่ง  โทร. 053-299169  : แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<สภาเทศบาล

นายสมพร  โชติชอบ

ประธานสภาเทศบาล  

โทร. 064-9349814

 

นายบุญยิ่ง มาเมือง

รองประธานสภาเทศบาล

โทร. 095-2718865

นางสมศรี ปัญญาชัย

เลขานุการสภาเทศบาล

โทร. 083-3257866

 

นายวิเชียร ธงเทียน

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

โทร. 082-3890468

นายสนั่น อุ่นเรือน

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

โทร. 086-1163661

นายฉลาด เวียงดี

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

โทร. 086-1825638

นายสมาน ทองเงิน

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

โทร. 081-5681237

 

นายจันทร์ติ๊บ สิงห์สันต์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

โทร. 089-4353016
 

นายสันติ นวลฝั้น

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

โทร. 086-1171184
 

นายวิเศษ อูปคำ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

โทร. 066-0282974
 

 


 

นายนิมิตร ค้าแกว่น

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

โทร. 089-6312394
 

นายอรรถพล ตนซื่อ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

โทร. 092-8079486
 

 

 แชร์หน้านี้
Copyright © 2022 เทศบาลตำบลสันโป่ง All rights reserved