ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบสันโป่ง  โทร. 053-299169  : แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<เขตการปกครอง

โดยตำบลสันโป่ง มีการแบ่งเขตการปกครองตามเขตการเลือกตั้ง ดังนี้

เขตที่ 1 ได้แก่

หมู่ที่ 1    บ้านหนองอาบช้าง

หมู่ที่ 6   บ้านหม้อ   

หมู่ที่ 11  บ้านใหม่จอมแตง

หมู่ที่ 2    บ้านป่าติ้ว

หมู่ที่ 9  บ้านดงเหนือ

 

              

เขตที่ 2 ได้แก่

หมู่ที่ 3   บ้านสันโป่ง

หมู่ที่ 5  บ้านดง

หมู่ที่ 8  บ้านใหม่

หมู่ที่ 4   บ้านวังหมุ้น 

หมู่ที่ 7  บ้านร้องเกิด

หมู่ที่ 10  บ้านน้ำหลง

 

สถิติประชากรจากสำนักทะเบียนอำเภอ ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล/แขวง
เขตพื้นที่ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่

 

หมู่บ้าน

 

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

จำนวน(ครัวเรือน)

หมู่ที่ 1

บ้านหนองอาบช้าง

992

1,134

2,126

1,106

หมู่ที่ 2

บ้านป่าติ้ว

1,068

1,361

2,429

1,201

หมู่ที่ 3

บ้านสันโป่ง

486

556

1,042

497

หมู่ที่ 4

บ้านวังหมุ้น

266

310

576

245

หมู่ที่ 5

บ้านดง

314

373

687

279

หมู่ที่ 6

บ้านหม้อ

602

720

1,322

818

หมู่ที่ 7

บ้านร้องเกิด

103

105

208

82

หมู่ที่ 8

บ้านใหม่

219

230

449

171

หมู่ที่ 9

บ้านดงเหนือ

338

343

681

235

หมู่ที่ 10

บ้านน้ำหลง

395

437

832

427

หมู่ที่ 11

บ้านใหม่จอมแตง

183

245

428

162

รวม

4,966

5,814

10,780

5,223

 

ข้อมูล ณ วันที่  31  มีนาคม 2565

 แชร์หน้านี้
Copyright © 2022 เทศบาลตำบลสันโป่ง All rights reserved