ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบสันโป่ง  โทร. 053-299169  : แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งของตำบลสันโป่ง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอแม่ริม มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริม ประมาณ 4 กิโลเมตร

และห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 11 กิโลเมตร

ตำบลสันโป่ง

ทางด้านทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลขี้เหล็ก

ทางทิศใต้ ติดต่อกับตำบลริมเหนือ

ทางทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสันทราย

ทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยทราย

 

ตำบลสันโป่งมีเนื้อที่ประมาณ 36.745 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,472 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา มีแม่น้ำปิงไหลผ่านทางทิศตะวันออก

มีเส้นทางคมนาคมสายหลักผ่านกลางพื้นที่ของตำบล คือทางหลวงจัดงหวัดหมายเลข 107 คือถนนสายเชียงใหม่ -ฝาง

 

 

 

 แชร์หน้านี้
Copyright © 2022 เทศบาลตำบลสันโป่ง All rights reserved