ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบสันโป่ง  โทร. 053-299169  : แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสันโป่ง

นายเดชาวัต  เอสันเทียะ

กำนันตำบลสันโป่ง

หมู่ที่  1 บ้านหนองอาบช้าง

083-4863553

 

นายเกษียร   น้อยหมอ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2

บ้านป่าติ้ว

083-5683463

นายสาคร  วงศ์ศรี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3

บ้านสันโป่ง

063-7805607

นางสาวปภาดา  สมอ่อน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4

บ้านวังหมุ้น

090-3211979

นายสมยศ   เชิงค้า

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5

บ้านดง

087-7715067

 

นายสมเพชร  มูลดี  

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6

บ้านหม้อ

081-8856339

นายสมชาย   หอมอบ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

บ้านร้องเกิด

093-1315170

นางวรรณภา  ชาปิน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8

บ้านใหม่

083-3226559

นายบุญศรี   คำปัน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

บ้านดงเหนือ

094-7297200

 

นางจันทร์เป็ง  กาบคำ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10

บ้านน้ำหลง

083-2074576

นายโกวิท   ขำดี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11

บ้านใหม่จอมแตง

095-1398833

 

 

 

 
 

 แชร์หน้านี้
Copyright © 2022 เทศบาลตำบลสันโป่ง All rights reserved