ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบสันโป่ง  โทร. 053-299169  : แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม

 

   -   
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ  


 

 

นางสาวพิมพ์ชนก  ประภาศรีเกตุ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวจีรพร  กำแพงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสาววารุณี  จันทวรรณ
คนงานทั่วไป

นางสาวชลธิชา  คอทอง
คนงานทั่วไป

นายชัยณรงณ์ วงษาปัดนา
คนงานทั่วไป

นางสาวธิดารัตน์  บุญไหล
คนงานทั่วไป

นายชนะพงษ์  ศรีไม้
จ้างเหมาบริการ

นายนพพร  ปินคำ
จ้างเหมาบริการ

นายธวัชชัย  บุญชูสุข
จ้างเหมาบริการ

นายสุรวิทธิ์  บุญเรือง
จ้างเหมาบริการ

 แชร์หน้านี้
Copyright © 2022 เทศบาลตำบลสันโป่ง All rights reserved