ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบสันโป่ง  โทร. 053-299169  : แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสันโป่ง

 

 

 

นางพยอม สาสกุล

ปลัดเทศบาลตำบลสันโป่ง
โทร. 

 

 

 

 

 

 

ว่าง

รองปลัดเทศบาลตำบลสันโป่ง
โทร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร. 

นางชนันท์ธิดา วัฒนบุญญารัศมิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 088-8251330

นางสาวศศิวิมล คำลือ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร. 089-2045651

นายอุดร มั่นใจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 089-9989858

 

นางภัสร์จิราภา กองเงิน

 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

โทร. 080-3242235

นางสาวสุภาพร ขันธปราบ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทร. 085-6268974

นางพัณณ์ชิตา ตามา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

โทร. 089-7579616

นายณัฐพล ตาคำแสง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

โทร. 089-5546682


 แชร์หน้านี้
Copyright © 2022 เทศบาลตำบลสันโป่ง All rights reserved