ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบสันโป่ง  โทร. 053-299169  : แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<คณะผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล :      นายสมเดช  เอสันเทียะ
ตำแหน่ง :  นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง
เบอร์โทรศัพท์           099-2692559
   

 

ชื่อ-นามสกุล :        นายสมเพชร์  มูลเมฆ
ตำแหน่ง :  รองนายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง
เบอร์โทรศัพท์            063-2454811
   

ชื่อ-นามสกุล :        นายจันทร์แก้ว  ชาปิน
ตำแหน่ง :  รองนายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง
เบอร์โทรศัพท์            065-9385112
   

ชื่อ-นามสกุล :          นายศรีทน  สมอ่อน
ตำแหน่ง :  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง
เบอร์โทรศัพท์            065-9406113
   

ชื่อ-นามสกุล :       นางสาวพัชรินทร์  ปินคำ
ตำแหน่ง :  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง
เบอร์โทรศัพท์             065-9309315
   

 แชร์หน้านี้
Copyright © 2022 เทศบาลตำบลสันโป่ง All rights reserved