::ศูนย์ One Stop Service เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่::เพิ่มคำร้อง


  ประเภทคำร้อง
  ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง
  หัวข้อเรื่อง
  รายละเอียด
  โทรศัพท์
  ที่อยู่
  E-Mail
**หากมีการระบุ e-mail ไว้ จะได้รับการแจ้งเตือนไปยัง e-mail ที่ระบุเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะการดำเนินการ
เพิ่มรูป สามารถเพิ่มรูปได้ภายหลังการบันทึกคำร้อง

ลากหมุดเพื่อกำหนดพิกัด (กรณีจำเป็นต้องระบุจุดที่ตั้ง)
ค้นหาด่วน
Latitude Longitude