แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 รอบเดือน สิงหาคม 2564

20210901085223

ไฟล์ดาว์นโหลด

# File Description File size Downloads
1 pdf 20210901085223 267 KB 23