แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยระบบควบคุมอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยระบบควบคุมอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)