แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยระบบควบคุมอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยระบบควบคุมอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)