แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัสท์ติคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลสันโป่ง โดยวิธีคัดเลือก