แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์ประตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์ประตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)