แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขนและขนถ่ายขยะมูลฝอยไปกำจัดหรือนำไปทิ้งในที่ได้รับอนุญาตและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและถูกต้องตามกฏหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด