แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 เฉพาะรายแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ.2565

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 เฉพาะรายแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ.2565