แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์ประตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2564)

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันโป่ง หมู่ 3 พร้อมป้ายโครงการ

ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองอาบช้าง หมู่ 1 พร้อมป้ายโครงการ

ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านยายชุ่ม บ้านหนองอาบช้าง หมู่ 1 พร้อมป้ายโครงการ

ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)

ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมไหล่ทางบ้านหนองอาบช้าง หมู่ 1 พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

Read more