แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลได้จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ เป็นแนวทางการป้องกัน สร้างความเข้มเเข็งในกลุ่มเด็กเเละเยาวชน