แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นำโดย นาย สมเดช เอสันเทียะ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลสันโป่ง ร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ และจัดเตรียมสถานที่ทำความสะอาดพื้นที่เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้ามาฉีดวัคซีน โควิด-19 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่