แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

ประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายสมเดช เอสันเที๊ยะ นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ณ อาคารโรงเรียนเปี่ยมสุข เทศบาลตำบลสันโป่ง