แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันโป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นำโดยนายสมพร โชติชอบ ประธานสภาเทศบาลตำบลสันโป่งประชุมสภาเทศบาลตำบลสันโป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันโป่ง