แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลสันโป่ง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นำโดย นายสมเดช เอสันเที๊ยะ นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลสันโป่ง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันโป่ง