แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลสันโป่ง 200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร/แฟกซ์: 053 299169 email : sanpong58@gmail.com | งานธุรการ 5500703@dla.go.th