แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

แนะนำเทศบาลตำบลสันโป่ง

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาการจัดเก็บขยะ ในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาการจัดเก็บขยะ ในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง

Facebook

อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดภาษีป้ายใหม่